Regulamin

Prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią.

1. Klientem klubu jest każda osoba, która wykupi karnet lub opłaci jednorazowy trening;

2. Karnet na zajęcia i siłownię jest imienny i nie może z niego korzystać osoba nie będąca jego właścicielem;

3. Niewykorzystany karnet można przedłużyć w wyjątkowych sytuacjach! NIE DŁUŻEJ NIŻ 7 DNI!

4. Rezerwacja na zajęcia następuje telefonicznie lub osobiście przy zakupie karnetu. Osoby posiadające karnet OPEN również obowiązuje rezerwacja zajęć !

5. Odwoływanie zajęć :
~Odwołanie zajęć porannych odbywa się osobiście lub telefonicznie, nie później niż jeden dzień przed ich planowym terminem.
~Odwołanie zajęć popołudniowych odbywa się osobiście lub telefonicznie nie później niż do godziny 14:00 w tym samym dniu co zajęcia.
~Odwołane zajęcia powinny być wykorzystane w dacie ważności karnetu na siłowni lub na innych zajęciach. Tylko w wyjątkowych przypadkach mogą zostać przesunięte poza datę końcową zapisaną na karnecie. (Dlatego prosimy o dokładne przemyślenie zakupu ilości wejść.)

6. W razie nie odwołania zajęć; zajęcia będą wykreślane z karnetu jako odbyte, natomiast osobom które posiadają karnety open, karnet będzie skracany o jeden dzień za każde z nie odwołanych zajęć.

7. Osoby z jakimikolwiek dolegliwościami zdrowotnymi oraz kobiety w ciąży mogą uczestniczyć w zajęciach po uprzedniej konsultacji z lekarzem;

8. Klub nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie wypadki zaistniałe na terenie klubu, których powodem jest zły stan zdrowia;

9. Klub nie ponosi odpowiedzialności za wypadki wynikające z niestosowania się do programu i zaleceń instruktora instruktora prowadzącego zajęcia.

10. Zabrania się uczestniczenia w zajęciach i ćwiczeniach po spożyciu alkoholu lub innych środków odurzających, jak również w stanie złego samopoczucia.

11. Na terenie klubu obowiązuje całkowity zakaz palenia i spożywania alkoholu.

12. Na czas pobytu w klubie klient otrzymuje do swojej dyspozycji zamykaną szafkę, klub nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy w niej pozostawione, oraz rzeczy pozostawione w innych pomieszczeniach klubu.

13. Członek klubu odpowiada za powierzony na czas zajęć kluczyk od szafki;

14. Na terenie klubu obowiązuje całkowita zmiana obuwia na czyste, osoby nie zmieniające obuwia nie będą wpuszczane na sale do ćwiczeni, lub też będą z niej wypraszane.

15. Członków klubu obowiązuje dbałość o porządek, a także stan urządzeń, sprzętu sportowego, w przypadku jakiejkolwiek usterki należy poinformować o tym obsługę klubu.